Projekt přeshraniční spolupráce s Weinviertler Gehörlosenverein

Máme nový web
29.11.2017
24.7.2019

Projekt přeshraniční spolupráce s Weinviertler Gehörlosenverein

Akce se konala 25. – 26. dubna 2019

Spolek neslyšících Břeclav, z. s. získal v rámci programu Interreg grant na realizaci projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Podpora přeshraniční spolupráce neslyšících“.

Náplní projektu byla podpora rozvoje přeshraniční spolupráce Jižní Moravy a Dolního Rakouska, mezi organizacemi sdružujícími osoby se sluchovým postižením, zejména osoby zcela neslyšícími, komunikujícími znakovým jazykem – Spolek neslyšících Břeclav, z. s. a Weinviertler Gehörlosenverein. Měli jsme možnost propojit čtyři různé jazyky: český jazyk a německý jazyk – český znakový jazyk a rakouský znakový jazyk. Protože znakový jazyk není mezinárodní, umožnili jsme neslyšícím z ČR a Rakouska společná setkání, kde si mohli rozšířit obzory o komunikaci v sousedním státě, vzájemně získat všeobecný přehled o jednotlivých regionech z různých oblastí, zejména využívaní sociálních služeb, možnostech vzdělávání a kultury neslyšících. Účastníci měli možnost sdílet vzájemné zkušenosti ze života se sluchovým postižením, protože bez ohledu na národnostní příslušnost jsou si blízcí nejen svým myšlením, mentalitou ale i řešením problémů vyplývajících z jejich handicapu.

 Dvoudenní setkání neslyšících 25. – 26. dubna 2019

Čtvrtek 25. dubna:

doprava z Brna, přes Břeclav do Mistelbachu – prohlídka muzea historické školy Michelstettner Schule a do Vídně – prohlídka parku a ZOO Schönbrunn, poté do hotelu Gregor v Modřicích. Večer proběhlo tématické setkání neslyšících účastníků se zástupcem Jihomoravského kraje a vzájemná diskuze o využívaní sociálních služeb a vzdělávání neslyšících v jednotlivých regionech.

Pátek 26. dubna:

prohlídka školy pro neslyšící Gellnerka v Brně, prohlídka historických památek v Mikulově, doprava zpět přes Mistelbach, Břeclav a Brno.

Červen 2019: závěrečné setkání obou zúčastněných stran v organizaci Spolek neslyšících Břeclav, z.s.

X