Opatření v souvislosti s nařízením vlády

24.7.2019

Opatření v souvislosti s nařízením vlády

OZNÁMENÍ – POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V KVĚTNU  2021

1/ AMBULANTNÍ (V KANCELÁŘI SNB) 

    Pondělí:                9 – 18 hodin

    Středa:                  9 – 19 hodin

    Čtvrtek:                 9 – 12 hodin (V KVĚTNU NEBUDE)

Předem se objednat – datum kdy, v kolik hodin, jak dlouho bude potřeba a stručně, co se bude řešit)

Při vstupu do kanceláře dodržujte následující postup:

  • Důležité předem se objednat
  • Přijďte jen, pokud jste úplně zdraví (nemáte žádné příznaky nemoci a nesetkali jste s nakaženou osobou)
  • Před vstupem použijte dezinfekci na ruce
  • Čas v kanceláři omezte na co nejkratší dobu
  • Mějte po celou dobu ochranu úst a nosu – např. rouška, respirátor, ochranný štít, šátek (pro nás je nejlepší ochranný štít kvůli komunikaci, nezapomeňte ho vzít).
  • Dodržujte odstup od zaměstnance 2 metry 

2/ ON-LINE (SKYPE: snbreclav, Whatsapp, …) 

    Pondělí – čtvrtek:            8 – 17 hodin

    Pátek:                              8 – 12 hodin

Prosím, dodržujte čas, mimo tento čas budeme řešit Vaši záležitost až v následujícím dni.  Nejlépe se domluvit dopředu, že chcete web. 

3/ TLUMOČENÍ V TERÉNU 

Předem se objednat.

 KONTAKTY:

Marcela Žáková   –   607 628 910 (telefon + SMS)

                                    606 162 590 (WhatsApp)

Noema Čapková   –   727 879 624 (telefon + SMS + WhatsApp) 

Lenka Doušová   –   777 885 460 – neslyšící (jen SMS + WhatsApp)

 

Aktivity ve středu odpoledne – VIZ. BULLETIN KVĚTEN

V Břeclavi dne: 3.5.2021

Děkujeme za pochopení
Spolek neslyšících Břeclav, z.s

X