FAQ - zkratka anglického výrazu Frequently Asked Questions

V překladu často kladené dotazy


1Pro koho jsou vaše služby určeny?
Především pro osoby se zdravotním postižením sluchu a jim blízkým.
2Je znakový jazyk mezinárodní?
Ne, není. Tak, jak se používají různé mateřské jazyky v jednotlivých zemích, tak se utváří v každé zemi i vlastní jazyk znakový.
3Kde najdu ceník?
Většinu našich služeb poskytujeme zdarma, respektive s pomocí města, kraje, partnerů a sponzorů.
4Mohu na kurz znakového jazyka ikdyž nejsem neslyšící?
Samozřejmě, rádi vás tu přivítáme. Kurzy jsou i pro širokou veřejnost.
5Jeden z členů rodiny přišel o sluch, můžete nám nějak pomoci?
Ano, můžeme pomoci v řadě věcí, jednak v tom, jak vzniklou situaci řešit, co přináší, na co se připravit, atd. Od dobrých rad až po praktické, týkající se například kompenzačních pomůcek.
6Jsem neslyšící a mám problém s vyřizováním věcí na úřadě, můžete mi nějak pomoct?
Pomůžeme nejen na úřadě, ale i u lékaře, zaměstnavatele, nebo třeba na soudu. Neváhejte se na nás obrátit.
7Je český jazyk mateřským jazykem neslyšících?
Ne není. Pokud je člověk neslyšící od narození, jeho mateřským jazykem je český znakový jazyk. Český jazyk je potom pro ně „cizí jazyk“, který se musí naučit podobně, jako slyšící např. anglicky.
8Můžu si s neslyšícími dopisovat?
U člověka, který ztratil sluch v průběhu života je psaný text dobrá možnost. U člověka, který je neslyšící od narození, je zvýšené riziko nepochopení složitějšího textu.
9Nahradí odezírání mluvenou řeč?
Je pouze doplňkovou formou komunikace. Odezíráním lze získat cca 30% informací z celkového obsahu textu. To však za předpokladu, že konkrétní neslyšící rozumí dobře českému jazyku, jeho slovosledu a gramatice.
10Umí všichni neslyšící dobře odezírat?
Schopnost odezírání je u jednotlivých lidí různá. Talent pro odezírání u neslyšících není o nic větší, než u slyšících, ale neslyšící jsou nuceni jej více rozvíjet.
11Kdo může Vaše služby využívat?
Naše služby jsou určeny pro osoby se sluchovým postižením různého typu – neslyšící, nedoslýchaví i ohluchlí, jejich rodinní příslušníci nebo osoby blízké.
12Může vaše služby využít i slyšící?
Ano, pokud služba prostřednictvím této slyšící osoby přispěje ke zlepšení komunikace nebo kvality života rodinného příslušníka nebo blízké osoby se sluchovým postižením.