Zář 14

Janův hrad – prohlídka s tlumočníkem ZJ – 25.9.2016

Janův hrad – prohlídka s tlumočníkem ZJ                         

Termín konání: neděle 25.9.2016, v 10.15 hod.

Pořádá: Spolek neslyšících Břeclav, z.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících, www.snbreclav.cz

Místo konání:   Státní hrad Janohrad, Zámek 1, 691 44 Lednice Janův hrad, www.januv-hrad.cz

Prohlídka Janova Hradu pro neslyšící a sluchově postižené s tlumočníkem do znakového jazyka. Janův hrad je součástí Lednicko-valtického areálu. Ten se rozkládá na rozloze 2 200 hektarů. V prosinci 1996 byl areál zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jako kulturní krajina.

Zájemci se musí nahlásit nejpozději 7 dní dopředu SMS – Bc. Marcela Žáková na 607 628 910 nebo písemně na e-mail: snbreclav@seznam.cz

Více informací: www.januv-hrad.cz  a www.snbreclav.cz

Zář 14

Den otevřených dveří – 26.9.2016

 

Spolek neslyšících Břeclav, z.s.

Vás srdečně zve na

„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“

 

v pondělí 26. 9. 2016 – ul. 17. listopadu 1a (Dům školství – 2. patro), Břeclav

10:00 – 16:00 hod.

- seznámení s problematikou sluchového postižení

- ukázka kompenzačních pomůcek pro neslyšící

16:00 – 17:00 hod.

- seminář „Odstraňujeme komunikační bariéry“, včetně workshopu

17:00 – 19:00 hod.

- ukázka výuky „Základy znakového jazyka“

 

Můžete nás navštívit i se svými klienty, těšíme se na Vás J.

Bližší informace na tel: 722 719 101 nebo email: snbreclav@seznam.cz

Představení: Jsme Spolek neslyšících Břeclav, z.s. a fungujeme dlouhá léta. Od roku 2001 jsme členem Českomoravské jednoty neslyšících a od roku 2007 máme zaregistrované dvě sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.:

Tlumočnické služby a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Akce se koná v rámci Týdne komunikace osob se sluchovým postižením pořádaným organizací Orbi Pontes, z.s.

za finanční podpory Jihomoravského kraje a Vládního výboru pro zdravotně postižené Úřadu vlády.

Čer 18

Úřední hodiny pro klienty

 

Úřední hodiny pro klienty jsou totožné s provozní dobou

Úřední hodiny:

Pondělí   13 – 19 hod.

Středa       9 – 19 hod.

Čtvrtek       9 -12 hod.

 

V době úředních hodin se Vám budou věnovat tyto pracovnice:

Bc. Noema Čapková

Mgr. et Bc. Lenka Doušová

Bc. Marcela Žáková